Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  SIndikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH - portal atrakcija.net, 23.02.2018.

  23.02.2018.
   

  SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI I USLUŽNIH DJELATNOSTI BIH I PREDSJEDNICA SINDIKATA GĐA MERSIHA BEŠIROVIĆ -  portal ATRAKCIJA.NET


  ŽALBENIK:

  Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednica Sindikata gđa Mersiha Beširović

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal atrakcija.net

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Mersihina skromna destinacija u borbi za prava radnika u sektoru trgovine/sauna kao vrlo često mjesto koje posjećuju zaposleni u trgovinama“

  DATUM OBJAVE:

  12.02.2018.

  Žalba Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednice Sindikata, gđa Mersihe Beširović na tekst „Mersihina skromna destinacija u borbi za prava radnika u sektoru trgovine/sauna kao vrlo često mjesto koje posjećuju zaposleni u trgovinama“, objavljen na portalu atrakcija.net.

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.