Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH - portal atrakcija.net, 09.03.2018.


  Broj Odluke: 101-02/18
  Datum održavanje sjednice: 09.03.2018.
  Žalbenik:  Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednica Sindikata gđa Mersiha Beširović
  Medij: Portal atrakcija.net
  Naslov članka: „Foto: Mersihina skromna destinacija u borbi za prava radnika u sektoru trgovine/sauna kao vrlo često mjesto koje posjećuju zaposleni u trgovinama“.
  Datum objave članka: 12.02.2018.
  Žalbeni osnov Žalbenika:
  Žalbenici navode, da su, po njihovom mišljenju, prekršeni članovi
  Kodeksa za štampu i online medije BiH


  Ishod: Žalba se prihvaća

  Odluka Žalbene komisije:

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 15 - Žalbe

  Žalbena komisija konstatuje da se radi o divljem portalu, koji nema nikakvog kontakta, čime je prekršen Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Obaveza svakog medija je da ima Impressum. Nepostojanje osnovnih kontakata i informacija o redakciji, onemogućava čitaoce da reaguju i šalju svoje žalbe i demantije


  Pojašnjenje:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednice Sindikata, gđe Mersihe Beširović na tekst „Foto: Mersihina skromna destinacija u borbi za prava radnika u sektoru trgovine/sauna kao vrlo često mjesto koje posjećuju zaposleni u trgovinama“, objavljen na portalu atrakcija.net 12.02.2018.g. U okviru teksta je objavljena fotografija gđe Beširović u sauni, uz opis: „...nastaviće se...“.

  Povodom ovog teksta Vijeću za štampu u BiH i g. Azeru Jugi, obratio se advokat Adi Jogić, sa žalbom Sindikata i gđe Beširović, uz napomenu: „Gospodine Jugo, obzirom da na vašoj web stranici 'atrakcija.net' nemate adresu za prijem pošte, kao ni e-mail adresu, te da ste u dostupnim podacima vi lično navedeni kao odgovorna osoba, u prilogu vam dostavljam zahtjev za ispravak/opomenu pred tužbu za klevetu“.

  U dostavljenoj žalbi se navodi: „Naime, vaš portal u člancima od 12., 15., 16., februara, kontinuirano i s namjerom diskreditacije, te umanjenja ugleda kako Sindikata, tako i gospođe Beširović lično, iznosi klevete kroz neistinite i maliciozne komentare te konstrukcije, neovlašteno se služeći pri tome privatnim fotografijama gospođe Beširović. Obzirom da se pisanje vašeg portala o našem klijentu ne može nazvati niti objektivnim novinarstvom, niti je isto predmetom zaštite slobode izražavanja po Kodeksu za štampu BiH, kao i da je istim neupitno izvršena kleveta s ciljem narušavanja ugleda, kako Sindikata, tako i gospođe Beširović lično, to od vas tražimo da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana demantujete navode iz pomenutih objava, i to za svaki članak ponaosob, te se u budućnosti suzdržite od daljeg iznošenja neistina i kleveta, obzirom da ovaj slučaj nije prvi put da na ovaj način pišete o našem klijentu, jer ste i 2016. također svojim pisanjem nanosili sličnu štetu njegovom ugledu“.

  Dalje se navodi i sljedeće: „U nadi da ćete shvatiti ozbiljnost situacije u koju ste doveli kako Sindikat Trgovine, tako i gospođu Beširović lično, te demantovati iznesene neistine, ovlašten sam upozoriti vas da ćemo u protivnom biti prinuđeni zaštititu osnovnih prava našeg klijenta zatražiti sudskim putem“.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH uputilo je pismo redakciji portala atrakcija.net. U odgovoru koji je g. Azer Jugo naknadno dostavio, između ostalog, se navodi: „Potpuno mi je nejasan zahtjev Sindikata trgovine/opunomoćnika Adi Jogića da: 1. Demantujem u roku od tri dana objave tekstova koje pominje u pismu; 2. Šta ja mogu demantovati? Ne mogu ja demantovati nešto što je čelnica Sindikata trgovine sama objavila, tj. što se sama objavila na javnom mediju (FB) u sauni. Neka ona kaže da to nije u sauni već na saonicama Djeda Mraza, pa ok, dakle, ona je objavila svoj foto iz saune na svom FB profilu, a ne ja, ja sam prenio i imam sačuvane sve FB linkove sa njenog profila i dokumentovane screenshotove. Što nije 'zaključala' foto na FB, ili što se nije upitala: pa već su svi vidjeli ... Kako da ja demantujem ono što sam vidio. Da napišem: Demantujem, ovo je Mersiha u sauni, ali to vam se samo čini, ovo je objavila na FB, ali i to vam se samo čini, ...; 3. Adi Jogić piše da se uzdržim od 'daljeg iznošenja kleveta i neistina': koliko ja vidim, ako se Mersihi i Adiju čini da je neistina i kleveta ono što je Mersiha sama sebe objavila u sauni i raznim destinacijama, onda imam problem: zašto bih ja demantovao ono što je ona objavila? Ne shvatam. Ili imam problem sa jednom podvojenom ličnosti i sa jednom nedozrelom pravnom osobom kad iznosi ovakve zahtjeve koji ne zavise od mene (ja sam objavio samo što je ona objavila). Dakle, Adi Jogić bi trebao tražiti od Mersihe da demantuje samu sebe a ne od mene. 4. Jogić piše da su tri teksta od kojih i taj o njenoj fotografiji iz saune koji je objavila sama na svom FB profilu nanosila štetu ugledu Sindikata te da shvatim 'ozbiljnost situacije u koju sam doveo sindikat trgovine' - pitam Vas gdje je moja greška ili neistina ili laž ili kleveta: Je li se sama slikala u sauni i to sama objavila svom FB profilu? Jest. Je li ona sama onda nanijela štetu svom sindikatu ili ja? Vrlo jasno, ona svojom objavom. Ja nisam uradio ništa što ona već nije sama sebi. Zašto to Adi Jogić naziva 'kleveta i neistina?' – pa to je Mersiha sama sebi uradila“.


  Ishod:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 09.03.2018.g., razmotrila je žalbu Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednice Sindikata, gđe Mersihe Beširović, tekst „Foto: Mersihina skromna destinacija u borbi za prava radnika u sektoru trgovine/sauna kao vrlo često mjesto koje posjećuju zaposleni u trgovinama“, objavljen na portalu atrakcija.net 12.02.2018.g. i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 15 - Žalbe.

  Žalbena komisija konstatuje da se radi o divljem portalu, koji nema nikakvog kontakta, čime je prekršen Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Obaveza svakog medija je da ima Impressum. Nepostojanje osnovnih kontakata i informacija o redakciji, onemogućava čitaoce da reaguju i šalju svoje žalbe i demantije.


  Član 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala atrakcija.net da objavi ovu Odluku.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; urednik Fuad Kovačević; sudinica Nada Arsenić; novinarka Suzana Mijatović; prof. dr Enes Osmančević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Muhamed Jusić.

   

  Predsjedavajući
  Žalbene komisije
  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.