Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH - portal atrakcija.net, 09.03.2018. II


  Broj Odluke: 102-02/18
  Datum održavanje sjednice: 09.03.2018.
  Žalbenik: Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednica sindikata gđa Mersiha Beširović
  Medij: Portal atrakcija.net
  Naslov članka: „Mersiha Beširević večeras u emisiji 'Zabranjeni forum' TV Pink priprema teren za Novalića i strance na podjeli Sindikalnog pokreta na budžetski i realni sektor: u funkciji realizacije velike operacije totalnog razbijanja Sindikata“.
  Datum objave članka: 15.02.2018.
  Žalbeni osnov Žalbenika:
  Žalbenici navode, da su, po njihovom mišljenju, prekršeni članovi
  Kodeksa za štampu i online medije BiH


  Ishod: Žalba prihvaćena

  Odluka Žalbene komisije:

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 15 - Žalbe

  Žalbena komisija konstatuje da se radi o divljem portalu, koji nema nikakvog kontakta, čime je prekršen Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.
  Obaveza svakog medija je da ima Impressum. Nepostojanje osnovnih kontakata i informacija o redakciji, onemogućava čitaoce da reaguju i šalju svoje žalbe i demantije.


  Pojašnjenje:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednice Sindikata, gđe Mersihe Beširović na tekst „Mersiha Beširević večeras u emisiji 'Zabranjeni forum' TV Pink priprema teren za Novalića i strance na podjeli Sindikalnog pokreta na budžetski i realni sektor: u funkciji realizacije velike operacije totalnog razbijanja Sindikata“, objavljen na portalu atrakcija.net 15.02.2018.g. U okviru teksta je objavljena fotografija gđe Beširović u sauni.

  U tekstu je objavljeno: „Mersiha Beširović, javnosti poznatija kao čelnica sindikata najobespravljenijih radnika u BiH, večeras će nakon udobnosti sauna i turističkih destinacija koje posjećuje i dokumentuje/objavljuje na društvenim mrežama objasniti kako biti i ostati na čelu sindikata koji najlošije štiti prava radnika: sindikata radnika u sektoru trgovine. Učiniće to u emisiji 'Zabranjeni forum' TV Pinka-a. Bit će zanimljivo čuti hoće li konačno povesti radnike iz sektora trgovine u proteste i izvesti ih na ulice da konačno poboljšaju svoj položaj. Ali, to baš ne bi odgovaralo onim lobijima koji štite nju i njeno djelovanje kao sindikaliste koji priča o svemu samo da ne bi pričala o položaju svojih radnika koje bi bila dužna štititi i boriti se za njihova prava, rast plaća i poboljšanje uslova rada“.

  Objavljeno je i sljedeće: „Radnici koje 'štiti' Mersiha Beširović medju najugroženijom su skupinom u BiH, sa najmanjim plaćama i najdužim radnim vremenom, rade svim praznicima, a sama njihova 'zaštitnica' ne poduzima ništa da bi se popravio njihov položaj. Da bi skrenula pažnju sa očajnog položaja radnika u sektoru trgovine, ona se neće boriti za njihov bolji položaj već će radije biti u funkciji razjedinjena i podjela u sindikalnom pokretu kao što je to činila u svojim istupima u prethodnom periodu, baveći se Bajramovićem i Šatorovićem umjesto borbom za bolji položaj radnika u trgovini. Naravno, neće govoriti večeras o rezultatima koje je postigla u borbi za prava radnika u sektoru trgovine već će pratiti politiku Novalića i Hurtića koji su odlučili izvući nekoliko sindikalista iz SSSBiH i staviti ih pod svoju kontrolu ( uz pomoć stranaca) te pokrenuti najveću operaciju razbijanja sindikalnog pokreta na realni i budžetski sektor a potom na dalje usitnjavanje rapidno slabljenje sindikalnog pokreta jer su svjesni da je jedinstven i jak sindikat najveća opasnost za poslodavce. Očito da sadašnja organizacija sindikata smeta finansijerima/lobistima Mersihe Beširović da ostvare svoje nakane a to je definitivno pretvaranje radnika u robove“.

  Povodom ovog teksta Vijeću za štampu u BiH i g. Azeru Jugi, obratio se advokat Adi Jogić sa žalbom Sindikata i gđe Beširović, uz napomenu: „Gospodine Jugo, obzirom da na vašoj web stranici 'atrakcija.net' nemate adresu za prijem pošte, kao ni e-mail adresu, te da ste u dostupnim podacima vi lično navedeni kao odgovorna osoba, u prilogu vam dostavljam zahtjev za ispravak/opomenu pred tužbu za klevetu“.

  U dostavljenoj žalbi se navodi: „Naime, vaš portal u člancima od 12., 15., 16., februara, kontinuirano i s namjerom diskreditacije, te umanjenja ugleda kako Sindikata, tako i gospođe Beširović lično, iznosi klevete kroz neistinite i maliciozne komentare te konstrukcije, neovlašteno se služeći pri tome privatnim fotografijama gospođe Beširović. Obzirom da se pisanje vašeg portala o našem klijentu ne može nazvati niti objektivnim novinarstvom, niti je isto predmetom zaštite slobode izražavanja po Kodeksu za štampu BiH, kao i da je istim neupitno izvršena kleveta s ciljem narušavanja ugleda, kako Sindikata, tako i gospođe Beširović lično, to od vas tražimo da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana demantujete navode iz pomenutih objava, i to za svaki članak ponaosob, te se u budućnosti suzdržite od daljeg iznošenja neistina i kleveta, obzirom da ovaj slučaj nije prvi put da na ovaj način pišete o našem klijentu, jer ste i 2016. također svojim pisanjem nanosili sličnu štetu njegovom ugledu. U nadi da ćete shvatiti ozbiljnost situacije u koju ste doveli kako Sindikat Trgovine, tako i gospođu Beširović lično, te demantovati iznesene neistine, ovlašten sam upozoriti vas da ćemo u protivnom biti prinuđeni zaštititu osnovnih prava našeg klijenta zatražiti sudskim putem“.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH uputilo je pismo redakciji portala atrakcija.net.

  U odgovoru koji je g. Azer Jugo naknadno dostavio Vijeću, između ostalog, se navodi: „6. Je li gostovala u emisiji TV Pink kao što smo napisali? Jest. Je li se struktura njenih izjava i SSSBiH razlikuje od strukture i smisla i cilja izjava Vlade FBiH, Novalića i njegovog savjetnika Hurtića? Nije. Ako Vam treba detaljna analiza sa svim istupima i citatima i paralelnim poređenjem, vrlo rado ću je dostaviti, mada ću je prije objaviti. 7. I važno: ona nije/njen sindikat/članica SSSBiH, a govori o njima u potpuno nerelevantnom trenutku za Sindikat trgovine i interes radnika trgovine. To može biti lični interes Mersihe, ali ne radnika trgovine – koji je smisao njenog istupa u relaciji sa radnicima sektora trgovine. Zašto ne govori o kompanijama koje ponižavaju radnike u sektoru trgovine. Rado bih to objavio. Umjesto da se javnim istupima bavi problemima radnika u sektoru trgovine, ona se bavi nečim što uopće nije njen djelokrug, ali su sve njene izgovorene rečenice, a sve imam dokumentovano, nevjerovatno podudarne sa izjavama vlasti/vlade FBiH i to ću u narednih nekoliko dana objaviti od strukture rečenica do elementarnih osnovnih teza u njenim i izjavama iz vlade. Ne mogu ja to demantovati. To ona mora uraditi“.


  Ishod:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 09.03.2018.g., razmotrila je žalbu Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Predsjednice Sindikata, gđe Mersihe Beširović, tekst „Mersiha Beširević večeras u emisiji 'Zabranjeni forum' TV Pink priprema teren za Novalića i strance na podjeli Sindikalnog pokreta na budžetski i realni sektor: u funkciji realizacije velike operacije totalnog razbijanja Sindikata“ objavljen na portalu atrakcija.net 15.02.2018.g. i zaključila da je prekršen Kodeks za štampu i online medije, Član 15 - Žalbe.

  Žalbena komisija konstatuje da se radi o divljem portalu, koji nema nikakvog kontakta, čime je prekršen Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.
  Obaveza svakog medija je da ima Impressum. Nepostojanje osnovnih kontakata i informacija o redakciji, onemogućava čitaoce da reaguju i šalju svoje žalbe i demantije.


   Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala atrakcija.net da objavi ovu Odluku.

   Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; urednik Fuad Kovačević; sudinica Nada Arsenić; novinarka Suzana Mijatović; prof. dr Enes Osmančević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Muhamed Jusić.

  Predsjedavajući
  Žalbene komisije
  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.