JP RTV Unsko-Sanskog Kantona - federalna novinska agencija (FENA), 19.06.2018.

Štampa

19.06.2018.

JP RTV Unsko-Sanskog Kantona - novinska agencija FENA

ŽALBENIK:

JP RTV USK

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

novinska agencija FENA

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Nadzorni odbor RTV USK razrješio dužnosti direktora i izvršne direktore"

DATUM OBJAVE:

19.06.2018.


 

Žalba JP RTV USK na tekst "Nadzorni odbor RTV USK razrješio dužnosti direktora i izvršne direktore", koji je objavila Federalna novinska agencija (FENA) dana 19.06.2018. godine.

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, Federalna novinska agencija 19.06.2018. godine objavila demant JP RTV USK u okviru teksta "Nuhanović potvrđuje smjenu rukovodstva RTV USK, demant Mustafića".