G. Abdulah Daul - Federalna novinska agencija FENA, 04.02.2019.godine

Štampa

04.02.2019.

 G. ABDULAH DAUL - Federalna novinska agencija FENA

ŽALBENIK:

G. Abdulah Daul

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Federalna novinska agencija FENA

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„ da je Županijski odbor SDA ŽSB...“

DATUM OBJAVE:

30.01.2019.

Žalba na upotrebu naziva „županija“ u objavljenim tekstovima pod naslovom „ da je Županijski odbor SDA ŽSB...“.

ISHOD:

Žalba se ne prihvata: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije