G. Senid Gerin - Federalna novinska agencija (FENA), 07.04.2018. godine

Štampa

07.04.2018. 

G. SENID GERIN - Federalna novinska agencija (FENA) 

ŽALBENIK:

G. Senid Gerin

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Federalna novinska agencija (FENA) 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Bečirević: SBŽ se zadužuje 18 milijuna maraka za rekonstrukciju cesta“ 

DATUM OBJAVE:

06.04.2018.

Žalba povodom navoda iz teksta pod naslovom „Bečirević: SBŽ se zadužuje 18 milijuna maraka za rekonstrukciju cesta“.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.