Gđa Biljana Balaban - portal usn.ba, 14.03.2017. godine

Štampa
 

14.03.2017.
 
GĐA BILJANA BALABAN - portal USN.BA
 

ŽALBENIK:

Gđa Biljana Balaban

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal usn.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Šok i nevjerica: Neustavna proslava Dana RS (09. januara) i u Kantonalnoj bolnici u Bihaću?!"

DATUM OBJAVE:

13.01.2017.


 

Žalba gđe Biljane Balaban na tekst "Šok i nevjerica: Neustavna proslava Dana RS (09. januara) i u Kantonalnoj bolnici u Bihaću?!", objavljen na portalu usn.ba 13.01.2017. godine.


ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.