Gđa Jelena Živković - Portal Usn.ba, 13.08.2019.godine

Štampa

13.08.2019. 

GĐA JELENA ŽIVKOVIĆ - portal USN.BA 

ŽALBENIK:

Gđa Jelena Živković

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Usn.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„MAJKA PETERO DJECE OSMISLILA NAJLAKŠU DIJETU: Za 10 mjeseci bez muke smršala 40 kg, postoji samo jedna caka!“ 

DATUM OBJAVE:

09.08.2019.

Žalba na objavljenu fotografiju. 

ISHOD:

Samoregulacija: Fotografija je trajno uklonjena sa protala.