G. Husnija Kudić - portal Usn.ba, 23.03.2018. godine

Štampa

23.03.2018. 

G. HUSNIJA KUDIĆ - portal USN.BA

ŽALBENIK:

G. Husnija Kudić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Usn.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Ko kupuje glas poljoprivrednika u Krajini?!“ 

DATUM OBJAVE:

22.03.2018.

Zahtjev za objavom demantija. 

ISHOD:

Samoregulacija: Demanti g. Husnije Kudića objavljen na portalu usn.ba 22.03.2018.g. pod naslovom „Demant Husnije Kudića na prilog: 'Ko kupuje glas poljoprivrednika u Krajini“.