Džemat "Ihlas" Graz - magazin "Slobodna Bosna", 04.04.2013.

Štampa
04.04.2013.
 

DŽEMAT "IHLAS" GRAZ -  magazin "SLOBODNA BOSNA"

 

ŽALBENIK:

Džemat "Ihlas" Graz

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin "Slobodna Bosna"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Nusret Imamović poduzetni šejh iz Gornje Maoče"

DATUM OBJAVE:

17.01.2013. godine

Vijeću za štampu u BiH, putem telefona, obratio se g. Haris Ljajić iz Džemata "Ihlas" Graz, radi konsultacija, budući da žalbenici, pored demantija koji je objavljen u magazinu "Slobodna Bosna" 07.03.2013. godine pod naslovom "Ahmed Džinović nije imao, niti ima ikakvih veza sa Nusretom Imamovićem, niti je ikada bio u Gornjoj Maoči", zahtjevaju i objavu izvinjenja. Žalbeniku pojašnjeno da objavljeni demanti ima veću snagu od objave izvinjenja.