Parlamentarna skupština BiH - magazin "Slobodna Bosna", 11.11.2013.

Štampa
11.11.2013.
 

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH -  magazin "SLOBODNA BOSNA"

 

ŽALBENIK:

Parlamentarna skupština BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin "Slobodna Bosna"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

tekst "Službeni Passat Parlamenta BiH 'pronađen' u Klubu zastupnika SDP-a"

DATUM OBJAVE:

10.11.2013. 

 

Vijeću za štampu u BiH upućeno reagiranje povodom navoda iz teksta "Službeni Passat Parlamenta BiH 'pronađen' u Klubu zastupnika SDP-a", objavljenog 10.11.2013. godine u magazinu "Slobodna Bosna".
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, reagiranje Parlamentarne skupštine BiH objavljeno u magazinu "Slobodna Bosna" 14.11.2013. godine, pod naslovom "Netačno je da je Klubu poslanika u Predstavničkom domu dato na raspolaganje bilo koje službeno vozilo u vlasništvu PSBiH".