Tužilaštvo BiH - magazin "Slobodna Bosna", 28.08.2015. godine

Štampa

28.08.2015.


TUŽILAŠTVO BIH - magazin "SLOBODNA BOSNA"


ŽALBENIK:

Tužilaštvo BiH, Odjela za odnose sa javnošću Tužilaštva BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

magazin "Slobodna Bosna"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Državni tužitelji tužili državu”


DATUM OBJAVE:

27.08.2015.

 

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba Tužilaštva BiH povodom navoda iz teksta “Državni tužitelji tužili državu” objavljenog u magazinu "Slobodna Bosna" 27.08.2015. godine.

 

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH reagiranje Tužilaštva BiH objavljeno u magazinu „Slobodna Bosna“ 10.09.2015. godine pod naslovom „Tužitelji Tužiteljstva BiH ostali su bez plata samo i jedino zbog toga što je Europska unija suspendirala i obustavila sredstva, koja su bila osnovni izvor finansiranja“.