Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Gđa Lejla Hairlahović - Portal sport.info.ba, 28.12.2018.

  Broj Odluke: 07-02/18
  Datum održavanje sjednice: 28.12.2018.

  Žalbenik: Gđa Lejla Hairlahović

  Medij: Portal sport.info.ba

  Naslov članka: „Laž je da smo u Bjelorusiju putovali autobusom“.

  Datum objave članka: 30.10.2018.g.

  Žalbeni osnov Žalbenika : Žalbenica je zatražila objavu demanta.

  Ishod: Žalba se prihvaća.

  Odluka Žalbene komisije :

  Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

  Kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora

  Kršenje Člana 15 – Žalbe

  Demanti Žalbenice je činjenično složen, odnosi se na temu i nije bilo nikakvog razloga da se ne

  objavi na portalu sport.info.ba.

  Nema podataka o portalu što predstavlja kršenje osnova profesionalnog djelovanja

  Pojašnjenje:

  Portal sport.info.ba je dana 30.10.2018.g. objavio tekst pod nazivomLaž je da smo u Bjelorusiju putovali autobusom “.

  U tekstu je objavljeno: „ S obzirom na brojne neistinite informacije koje se konstantno plasiraju putem sredstava informisanja i društvenih mreža, a upućenih na adresu UO RSBiH u vezi organizacije utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020., između BiH i Bjelorusije te Češke i BiH, nalazimo neophodnim javnost obavijestiti o sljedećem.

  U tekstu se, između ostalog, navodi: „ Kada je u pitanju organizacija utakmice i putovanje u Bjelorusiju, napominjemo da su novoizabrani članovi UO u veoma kratkom vremenu obezbjedili sredstva za pripreme reprezentacije u Tuzli, a potom odlazak u Bjelorusiju avionom i njihov povratak, takođe sa avionom, za šta je plaćeno 17.850,00 KM, čime ujedno demantujemo krajnje zlonamjernu informaciju da su igrači rukometne reprezentacije išli u Bjelorusiju autobusom.

  Napominjemo da je RS BIH uplatio i dio duga selektoru gosp.Šuman Bilalu u iznosu od 20.000,00 KM.

  Takođe je isplaćen i dug prema agenciji „Lambada“ u iznosu od 1.700,00 KM radi realizacije prevoza do i iz Beograda, odakle se putovalo avionom. Želimo napomenuti i upoznati javnost da će svim igračima biti plaćeni putni troškovi do kraja sedmice, u toku je priprema odgovarajuće dokumentacije na temelju koje će se izvršiti ova isplata.

  Neugodno smo iznenađeni da se novoizabranom UO spočitava i činjenica da je reprezentacija BiH odigrala dvije utakmice u dva dana, obzirom da je termin odigravanja ovih utakmica utvrđen ranije i svu odgovornost snosi raniji UO i generalni sekretar.

  U odnosu na ovu činjenicu novoizabrani UO ne želi niti može preuzeti bilo kakvu odgovornost. U vezi s tim napominjemo da smo u kontaktima sa EHF-om pokušali promjeniti termin utakmice sa Češkom

  za jedan dan, ali naprosto to nije bilo moguće.

  Napominjemo da su nas potezi ranijeg UO i Generalnog sekretara koštali Gerfloor podloge za utakmicu sa Češkom, koja od strane EHF-a nije dostavljena samo iz razloga jer su čelnici ranijeg UO RSBiH obavijestili EHF da RS BiH nema adresu!

  Stoga je, u najmanju ruku, neozbiljno bilo kakvu odgovornost za ovu činjenicu pripisivati novoizabranom UO .“

  U skladu sa žalbenom procedurom, žalbenica, gđa Lejla Hairlahović je žalbu i demant dostavila na e-mail portala sport.info.ba, proslijedivši kopiju žalbe i demanta Vijeću za štampu i online medije u BiH dana 30.10.2018.g.

  U svom demantu Žalbenica navodi sljedeće:

  „Kao posljednji generalni sekretar Rukometnog saveza BiH upućujem demant na saopćenje koje je RSBiH dostavio medijima. Demant objavljujem pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću, a s ciljem pobijanja netačnih informacija.

  Ne ulazeći u činjenično stanje da sadašnji Upravni odbor, odnosno, predsjednici i potpredsjednici, nisu još priznati od strane Ministarstva pravde BiH, želim istaći sljedeće:

  • Utakmica sa Republikom Češkom je prijavljena u mjesecu julu jer je rok bio 23. juli, odnosno, tri mjeseca prije početka takmičenja. Svaka nacionalna federacija prijavljuje svoje termine i RSBiH nije imao nikakav uticaj na kolege iz Bjelorusije. Postupak mijenjanja termina je propisan od strane EHF.

  • Gerflor podloga za koju sam lično potpisala sporazum trebala je biti uvezena nakon Europskog prvenstva u Varaždinu. Do posljednjeg trenutka smo bili u kontaktu, a ista nije uvezena jer potpisnik ugovora, Rukometni savez BiH, u tom trenutku nije imao ( a ni sada nema!) ID broj. Za sve one koji poznaju procedure oko uvoza robe znaju da se ista ne može uvesti ako pravni subjekt nema ID broj, a ni račun sa kojeg će platiti troškove uvoza i carine. U tom trenutku Savez je bio i deložiran. EHF je odlučio da podlogu donira narednoj državi sa liste čekanja.

  • Detaljan izvještaj o svim aktivnostima koje su provedene, te onima koje su započete, ali ne i završene, predane su u protokol Saveza. Lično, moj izvještaj je imao oko 20 stranica, a tamo je podrobno opisan problem sa sponzorima i sa opremom. Naglašeno je da je ugovor sa dobavljačem u kojima je igrala reprezentacija raskinut, a započeti su pregovori sa BH kompanijom. Kada su u pitanju ugovori sa sponzorima, isti nisu mogli biti potpisani sa RSBiH jer RSBiH nema ID broj. Lično sam odradila dolazne i odlazne certifikate i na računu u EHF je prikupljeno oko 15.000€ do septembra 2018. godine.

  • Na raspolaganju sam bila gđi Almi Čengić (tehničko lice u Savezu) i nakon moje ostavke, odnosno, odlaska u augustu 2018. godine, a vezano za sve upite koje je imala prema meni. Na aspolaganju sam bila svima iz RSBiH koji su imali upite prema meni.“

  Vijeće za štampu i online medije u BiH se obratilo uredništvu portala sport.info.ba i zatražilo urednički stav, odnosno odluku povodom zahtjeva Žalbenice za objavom demanta na portalu.

  Urednički tim portala sport.info.ba nije se oglasio povodom žalbe.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH prihvatila je žalbu gđe Lejle Hairlahović koja se odnosi

  na tekst pod nazivom: „Laž je da smo u Bjelorusiju putovali autobusom“. “, objavljenog na portalu sport.info.ba 30.10.2018.g.

  Ishod:

  Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

  Kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora

  Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja.

  Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.

  Kršenje Člana 15 Žalbe

  Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja.

  Žalbena komisija preporučuje uredništvu portala sport.info.ba objavu demantija, u skladu sa principima samoregualcije medija.

  Članovi/ce Žalbene komisije : Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; urednik Fuad Kovačević; urednik Milan Šutalo, sudinica Nada Arsenić; advokatica Nada Dalipagić, prof. dr Enes Osmančević, prof. Zlatiborka Popov Momčinović, advokat Dražen Zubak, novinarka Suzana Mijatović, novinar Muhamed Jusić, novinarka, Rajna Radosavljević

  Predsjedavajući

  Žalbene komisije

  prof. dr Miodrag Živanović

  Tags: ,

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.