Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  „Centrotrans-transport robe“ d.d., „Fe-al metal“ d.o.o., „City park“ d.o.o. – dnevni list „Oslobođenje“, 09.05.2011. V žalba

  09.05.2011.

  „CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE“ d.d., „FE-AL METAL“ d.o.o. - dnevni list „OSLOBOĐENJE“

  ŽALBENIK:

  Advokat Mirsad Sipović, u ime „Centrotrans-transport robe“ d.d., „Fe-al metal“ d.o.o., „City park“ d.o.o.,  g. Hajrudina Mulića i g. Mustafe Mulića

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list „Oslobođenje“

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Tekst:„Umjesto objekta, šljunak“, objavljen 11.03.2011. godine

  09. maj 2011. godine

  Vijeće za štampu u BiH primilo je žalbu G. Mirsada Sipovića, advokata, u ime „Centrotrans-transport robe“ d.d., „Fe-al metal“ d.o.o., „City park“ d.o.o., g. Hajrudina Mulića i g. Mustafe Mulića, na članke „Nakon zida – balvan“, objavljen 11.04.2011. godine, „Građani traže provjeru kredita“, objavljen 02.04.2011. godine, „Hipoteka bez procjene objekta“, objavljen 21.03.2011. godine, „Centrotransova nikad podjeljena imovina“, objavljen 14.03.2011. godine, „Umjesto objekta, šljunak“, objavljen 11.03.2011. godine, „Pranje novca preko treće firme“, objavljen 14.02. 2011. godine, „Osam stanova i tri prostora za 400.000 KM?“, objavljen 09.02. 2011. godine i „Investitor 17 blokiranih računa“, objavljen 02.02.2011. godine. u listu „Oslobođenje“.

  Advokat Mirsad Sipović u svom dopisu navodi da podnosi žalbu Vijeću za štampu u BiH „zbog neobjavljivanja demanta od 28.04.2011. godine na sadržinu neistinitih članaka sa fotografijama, objavljenih u 8 izdanja dnevnog lista 'Oslobođenje'“. Također, naglašava i sljedeće: „Žalitelji posebno napominju da, ukoliko „Oslobođenje“ d.d. Sarajevo, kao izdavač dnevnog lista „Oslobođenje“, u međuvremenu, naknadno, na traženi adekvatni način, izvrši objavljivanje traženog dokumenta od 28.04.2011. godine, žalitelji izražavaju spremnost da povuku podnesenu tužbu Općinskom sudu u Sarajevu od 29.04.2011. godine, kao i ovu žalbu upućenu Vijeću za štampu u BiH.

  ISHOD:

  Imajući u vidu ovaj stav, Vijeće za štampu u BiH, po prijemu žalbe, kontaktiralo je gl. i od. urednicu lista „Oslobođenje“, gđu Vildanu Selimbegović, koja nam je naznačila da će demanti koji su uputili u ime žalbenika biti objavljen u nedjeljnom izdanju „Oslobođenja“, od 15.05.2011. godine, u skraćenoj formi, što je i učinjeno. U izdanju „Oslobođenja“ od 15.05.'11. godine, na strani br. 12, objavljen je tekst „Reagiranje: Zlonamjerno rušenje firmi“, te nakon dodatne intervencije žalbenika objavljen je još jedan demanti 19.6.2011. godine pod naslovom „Griješite, krivi su banke i komšije“ .

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.