G. Igor Pejić - dnevni list "Oslobođenje", 13.11.2014. godine

Štampa

13.11.2014.

G. IGOR PEJIĆ  - dnevni list "OSLOBOĐENJE"

ŽALBENIK:

G. Igor Pejić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Oslobođenje“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Godine terora Damira Hadžića"

DATUM OBJAVE:

13.11.2014. godine.

Žalba g. Igora Pejića povodom teksta "Godine terora Damira Hadžića", objavljenog u listu "Oslobođenje" 13.11.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, žalbeniku pružena mogućnost odgovora.