Gđa Selma Rizvić - dnevni list "Oslobođenje", 19.06.2015. godine

Štampa

19.06.2015.

 

GĐA SELMA RIZVIĆ - dnevni list "OSLOBOĐENJE"

ŽALBENIK:

Gđa Selma Rizvić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Oslobođenje"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Reich-ul-ulema Adolf ef. Hitler”

DATUM OBJAVE:

18.06.2015.

 

Žalba gđe Selme Rizvić na tekst objavljen u listu "Oslobođenje" 18.06.2015. godine, pod naslovom “Reich-ul-ulema Adolf ef. Hitler”.
 
ISHOD:
 
Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije