Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Elifa Kriještorac - dnevni list "Oslobođenje", 19.06.2015. godine

  19.06.2015.

  GĐA ELIFA KRIJEŠTORAC - dnevni list "OSLOBOĐENJE"

  ŽALBENIK:

  Gđa Elifa Kriještorac

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list "Oslobođenje"

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  “Reich-ul-ulema Adolf ef. Hitler”


  DATUM OBJAVE:

  18.06.2015.

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba gđe Elife Kriještorac povodom navoda iz teksta “Reich-ul-ulema Adolf ef. Hitler” objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" 18.06.2015. godine.

  ISHOD:

  Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

   Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.