G. Senad Kočić - dnevni list "Oslobođenje", 20.06.2015. godine

Štampa

20.06.2015.

G. SENAD KOČIĆ - dnevni list "OSLOBOĐENJE"

ŽALBENIK:

G. Senad Kočić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Oslobođenje"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Reich-ul-ulema Adolf ef. Hitler”


DATUM OBJAVE:

18.06.2015.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Senada Kočića povodom navoda iz teksta “Reich-ul-ulema Adolf ef. Hitler” objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" 18.06.2015. godine.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije