Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH - dnevni list "Oslobođenje", 19.10.2011.

  19.10. 2011.


  ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH– dnevni list “OSLOBOĐENJE“


  ŽALBENIK:

  Mr Milovan Vuković, dipl. pravnik, zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH
  G. Amir Galijatović, dipl.ecc.s.r., šef Sektora posredovanja pri zapošljavanju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list „OSLOBOĐENJE“

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Tekst „Biometrijska kontrola nezaposlenih“

  DATUM OBJAVE TEKSTA:

  16. oktobar 2011. godine

   


  Vijeću za štampu u BiH upućen je Demanti iz Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u vezi navoda iz teksta „Biometrijska kontrola nezaposlenih“, objavljenog 16.10.2011. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“. Demanti se odnosi na navode iz teksta o načinu rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i razlozima uvođenja biometrijske kontrole i registracije nezaposlenih u Zavodu.

   

  Medijacija:

  Redakcija lista "Oslobođenje" objavila je Reagiranje Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH u izdanju od 23.10.2011. godine, pod naslovom "To se kod nas ne dešava". Takodjer, objavljen je odgovor novinara Hajdara Arifagića, autora teksta, koji pojašnjava da "Ukazivanje na zloupotrebe obaveze nezaposlenih osoba i dijela administracije u proceduri redovnog javljanja na šaltere zavoda za zapošljavanje je generalnog karaktera i ne odnosi se izričito na Zavod u Brčkom".

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.