G. Benjamin Jusufspahić - portal source.ba, 12.03.2015. godine

Štampa

12.03.2015.

 

G. BENJAMIN JUSUFSPAHIĆ - portal SOURCE.BA

ŽALBENIK:
G. Benjamin Jusufspahić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
portal source.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
tekst "Učenici u Bihaću pretukli djevojčicu sa posebnim potrebama"

DATUM OBJAVE:
12.03.2015.godine

Žalba g. Benjamina Jusufspahića zbog otkrivanja identiteta maloljetne osobe u tekstu "Učenici u Bihaću pretukli djevojčicu sa posebnim potrebama", koji je objavljen na portalu source.ba 12.03.2015. godine.

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH i profesionalnom reakcijom urednika, iz teksta uklonjeni podaci o identitetu maloljetne osobe.