Gđa Amila Hasečić - Portal Source.ba, 18.12.2018. godine

Štampa

18.12.2018. 

GĐA AMILA HASEČIĆ - portal SOURCE.BA 

ŽALBENIK:

Gđa Amila Hasečić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Source.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Slučaj koji je podigao veliku prašinu u Sarajevu: Amila Hasečić, koja je maltretirala dijete, posao u državnom vrtiću nije mogla dobiti preko konkursa?!“

DATUM OBJAVE:

24.10.2018.

Reagovanje povodom objavljenog teksta pod „Slučaj koji je podigao veliku prašinu u Sarajevu: Amila Hasečić, koja je maltretirala dijete, posao u državnom vrtiću nije mogla dobiti preko konkursa?!“.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije