Gđa Kemija Hodžić - Portal StudioD.ba, 07.09.2019.godine

Štampa

07.09.2019. 

GĐA KEMIJA HODŽIĆ - portal STUDIOD.BA 

ŽALBENIK:

Gđa Kemija Hodžić 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal StudioD.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Pogledajte kako je nastradala pješakinja u blizini policijske stanice Srebrenik“ 

DATUM OBJAVE:

06.09.2019.

Žalba na video objavljen u okviru teksta pod naslovom „Pogledajte kako je nastradala pješakinja u blizini policijske stanice Srebrenik“.

ISHOD:

Žalba se ne prihvata: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije