Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Hotelsko - banjsko rekreativno društvo "Hoteli Ilidža" - dnevni list "Dnevni avaz", 04.06.2013.

  04.06.2013.

   

  HOTELSKO - BANJSKO REKREATIVNO DRUŠTVO "HOTELI ILIDŽA" - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

   

  ŽALBENIK:
  Hotelsko - banjsko rekreativno društvo "Hoteli Ilidža"

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
  dnevni list "Dnevni avaz"

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
  tekst "Alija Budnjo nelegalno nadograđuje 'Hotel Terme'"

  DATUM OBJAVE:
  02.06.2013. godine

   

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba Hotelsko - banjsko rekreativnog društva "Hoteli Ilidža" povodom teksta "Alija Budnjo nelegalno nadograđuje 'Hotel Terme'", objavljenog 02.06.2013. godine u listu "Dnevni avaz".
   
  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije 

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.