Federalna uprava civilne zaštite - dnevni list "Dnevni avaz", 15.03.2013. godine

Štampa

15.03.2013.

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

ŽALBENIK:
Federalna uprava civilne zaštite

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
dnevni list "Dnevni avaz"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
tekst "Kako 'Ševe' i civilna zaštita kontroliraju tone eksploziva"

DATUM OBJAVE:
08.03.2013.godine

Vijeću za štampu u BiH dostavljen demanti Federalne uprave civilne zaštite povodom teksta "Kako 'Ševe' i civilna zaštita kontroliraju tone eksploziva" objavljenog 08.03.2013. godine u listu "Dnevni avaz".

ISHOD:

Samoregulacija: Demanti Federalne uprave civilne zaštite objavljen u listu "Dnevni avaz" 18.03.2013. godine, pod naslovom "Iz FUCZ-a tvrde da postoje pravila rada".