Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije - dnevni list "Dnevni avaz", 04.09.2013.

Štampa

04.09.2013.

 

MEĐUNARODNI INSTITUT ZA BLISKOISTOČNE I BALKANSKE STUDIJE, IFIMES - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

 

ŽALBENIK:

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije, IFIMES

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Dnevni avaz"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Bećirević i Dervišević, IFIMES..."

DATUM OBJAVE:

06.08.2013.


Vijeću za štampu u BiH upućen demanti Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) na tekst  "Bećirević i Dervišević, IFIMES...",  objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 06.08.2013. godine, rubrika "SMS Dnevni avaz".
 
ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. 
 
Odluka Žalbene komisije