Gđa Šejla Šehabović - dnevni list "Dnevni avaz", 19.11.2013.

Štampa

19.11.2013.

 

GĐA ŠEJLA ŠEHABOVIĆ - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

 

ŽALBENIK:

Gđa Šejla Šehabović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Dnevni avaz"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Previše dugo smo žrtve maltretiranja i ponižavanja!"

DATUM OBJAVE:

19.11.2013.


Vijeću za štampu u BiH upućeno reagiranje gđe Šejle Šehabović povodom navoda iz teksta "Previše dugo smo žrtve maltretiranja i ponižavanja!", objavljenog 19.11.2013. godine u listu "Dnevni avaz".
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, reagiranje gđe Šehabović, objavljeno u listu "Dnevni avaz" 21.11.2013. godine pod naslovom "U 117 dana 10 izložbi u Muzeju".