Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH - dnevni list "Dnevni avaz", 16.07.2014.

Štampa
16.07.2014.
 

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FEDERACIJE BIH  - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

 

ŽALBENIK:

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Dnevni avaz"

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Nezakonito naplaćuju cestarinu!"

DATUM OBJAVE:

13.07.2014.

Žalba Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH na tekst "Nezakonito naplaćuju cestarinu!" objavljen u listu "Dnevni avaz" 13.07.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Žalba prhvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Člana 7 - Mogućnost odgovora, i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.