Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Bojan Pavlović - dnevni list "Dnevni avaz", 24.11.2014. godine

  24.11.2014.

  G. BOJAN PAVLOVIĆ - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

   

  ŽALBENIK:

  G. Bojan Pavlović

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list "Dnevni avaz"

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Niko ne zna gdje je nestala šestogodišnja Tamara“

  DATUM OBJAVE:

  22.11.2014. godine.

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba na tekst „Niko ne zna gdje je nestala šestogodišnja Tamara“objavljen u listu "Dnevni avaz" 22.11.2014. godine.

  ISHOD:

  Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje  Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.