Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Šerif Isović - dnevni list "Dnevni avaz", 16.06.2015. godine

  16.06.2015.

  MR. SCI. ŠERIF ISOVIĆ - dnevni list "DNEVNI AVAZ"

  ŽALBENIK:

  Mr. sci. Šerif Isović

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list "Dnevni avaz"

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  “Zvizdić gura rođaka za člana UO UIOBiH?”


  DATUM OBJAVE:

  12.06.2015.

   

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba mr.sci. Šerifa Isovića povodom navoda iz teksta “Zvizdić gura rođaka za člana UO UIOBiH?” objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" 12.06.2015. godine.

  ISHOD:

  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Člana 7 – Mogućnost odgovora i Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.