Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa. Anesa Vilić - Dnevni list “Dnevni avaz”, 11.10.2019.godine

  11.10.2019. 

  GĐA. ANESA VILIĆ - Dnevni list “DNEVNI AVAZ”

  ŽALBENIK:

  Gđa. Anesa Vilić 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Dnevni list “Dnevni avaz”

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "Otac silovao kćerku, majka sve gledala" 

  DATUM OBJAVE:

  11.10.2019.

  Žalba na objavljeni tekst pod naslovom "Otac silovao kćerku, majka sve gledala". 

  ISHOD:

  Žalba se ne prihvata: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.