Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Adem Sinanović putem advokata Emina Halilčevića - Dnevni list „Dnevni avaz“, 19.09.2018. godine

  19.09.2018. 

  G. ADEM SINANOVIĆ putem advokata EMINA HALILČEVIĆA - Dnevni list „DNEVNI AVAZ“

  ŽALBENIK:

  G. Adem Sinanović putem advokata Emina Halilčevića 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Dnevni list „Dnevni avaz“ 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Lokalne kabadahije ne smiju biti iznad zakona“

  DATUM OBJAVE:

  10.09.2018.

  Žalba na navode u tekstu pod naslovom „Lokalne kabadahije ne smiju biti iznad zakona“.

  ISHOD:

  Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.