G. Adem Sinanović putem advokata Emina Halilčevića - Dnevni list „Dnevni avaz“, 19.09.2018. godine

Štampa

19.09.2018. 

G. ADEM SINANOVIĆ putem advokata EMINA HALILČEVIĆA - Dnevni list „DNEVNI AVAZ“

ŽALBENIK:

G. Adem Sinanović putem advokata Emina Halilčevića 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Lokalne kabadahije ne smiju biti iznad zakona“

DATUM OBJAVE:

10.09.2018.

Žalba na navode u tekstu pod naslovom „Lokalne kabadahije ne smiju biti iznad zakona“.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije