JU Osnovna škola “Edhem Mulabdić” - Dnevni list „Dnevni avaz“, 11.05.2018. godine

Štampa

11.05.2018. 

JU OSNOVNA ŠKOLA “EDHEM MULABDIĆ” - dnevni list „DNEVNI AVAZ“

ŽALBENIK:

JU Osnovna škola “Edhem Mulabdić” 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Šest djevojčica i dva dječaka na Instagramu objavljivali fotografije na kojima krvare od posjekotina“ 

DATUM OBJAVE:

04.05.2018.

Žalba povodom teksta pod naslovom „Šest djevojčica i dva dječaka na Instagramu objavljivali fotografije na kojima krvare od posjekotina“.

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.