JU Osnovna škola “Edhem Mulabdić” - Dnevni list „Dnevni avaz“, 11.05.2018. godine

Štampa

11.05.2018. 

JU OSNOVNA ŠKOLA “EDHEM MULABDIĆ” - dnevni list „DNEVNI AVAZ“  

ŽALBENIK:

JU Osnovna škola “Edhem Mulabdić” 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Učenice sedmog razreda urezivale simbole po tijelu“ 

DATUM OBJAVE:

03.05.2018.

Žalba povodom teksta pod naslovom „Učenice sedmog razreda urezivale simbole po tijelu“. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Člana 7 - Mogućnost odgovora i Člana 11 ¬- Zaštita djece i maloljetnika,Kodeksa za štampu i online medije BiH.