G. Mirsad Berberović - Dnevni list „Dnevni avaz“, 16.02.2018. godine

Štampa

16.02.2018. 

G. MIRSAD BERBEROVIĆ - dnevni list „DNEVNI AVAZ“

ŽALBENIK:

G. Mirsad Berberović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Smije li tužilac po Bakirovog zeta“ 

DATUM OBJAVE:

12.02.2018.

Zahtjev za objavom demantija. 

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije