Ministarstvo odbrane BiH - Dnevni list „Dnevni avaz“, 01.02.2018. godine

Štampa

01.02.2018. 

MINISTARSTVO ODBRANE BiH - dnevni list „DNEVNI AVAZ“

ŽALBENIK:

Ministarstvo odbrane BiH 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Hoće li vojnici uskoro ostati bez hrane“ 

DATUM OBJAVE:

31.01.2018.

Zahtjev za objavom demantija. 

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Član 7 - Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije