Gđa Jasmina Fisović - Dnevni list „Dnevni avaz“, 04.01.2018. godine

Štampa

04.01.2018. 

GĐA JASMINA FISOVIĆ - Dnevni list „DNEVNI AVAZ“

ŽALBENIK:

Gđa Jasmina Fisović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Na ulici pretukao i opljačkao muškarca“ 

DATUM OBJAVE:

04.01.2018.

Zahtjev za davanje informacija. 

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije