Kabinet Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH - Dnevni list „Dnevni avaz“, 21.11.2017. godine

Štampa

21.11.2017.

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA BIH - dnevni list „DNEVNI AVAZ“ 

ŽALBENIK:

Kabinet Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Dnevni list „Dnevni avaz“ 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Umjesto Gavrankapetanovića, na čelu Ortopedije Sebija želi Zvizdićevog zeta!” 

DATUM OBJAVE:

01.08.2017.

Zahtjev za objavom demantija. 

ISHOD:

Žalba neblagovremena: Žalba upućena izvan vremenskog perioda u kome Vijeće za štampu u BiH može posredovati.