Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Tarik Sadović - dnevni list „Dnevni avaz“, 27.03.2011. I žalba

  27.03.2011.

  G. TARIK SADOVIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“ 

   

  ŽALBENIK:

  G. Tarik Sadović

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list „Dnevni avaz“

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Žalba na Odluku Žalbene komisije po tekstu “Šta je radio Ahmetović?”

  DATUM OBJAVE:

  05. mart 2011. godine.

  Vijeće za štampu u BiH  primilo je žalbu g. Tarika Sadovića na Odluku Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH od 19.03.2011. godine po pitanju teksta „Šta je radio Ahmetović?“ objavljen 06.03.2011. godine u „Dnevnom avazu“.

  ISHOD:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Tarika Sadovića na Odluku Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH od 19.03.2011. godine. Riječ je o žalbi g. Sadovića na tekst „Šta je radio Ahmetović?“ objavljen 05.03.2011. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH potvrđuje da je ranije izrečena Odluka donesena u skladu sa Kodeksom za štampu BiH, Članom 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava – Sloboda izražavanja, te Članom 3 Preporuke Vijeća Evrope o slobodi političke debate u medijima, u kojoj se naglašava da ličnosti koje obnašaju javne funkcije moraju imati veći stepen tolerancije i razumijevanja za kritike svoga rada i svojih postupaka.

  Odluka Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.