Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  "Sarajevska pivara" d.d. Sarajevo - dnevni list "Dnevni avaz", 03.10.2011.

  03.10.2011.

  G. MUJO SELIMOVIĆ, G. HILMO SELIMOVIĆ, „SARAJEVSKA PIVARA“ d.d. Sarajevo – dnevni list „DNEVNI AVAZ“

  ŽALBENIK:

  G. Mujo Selimović, g. Hilmo Selimović, „Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list „Dnevni avaz“

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „/Ne/očekivana veza između tajkuna i kartela – Šta je motiv Selimovića da štite narko-ubice“

  DATUM OBJAVE:

  23. septembar 2011. godine

  Vijeću za štampu u BiH upućena je žalba g. Muje Selimovića, g. Hilme Selimovića i „Sarajevske pivare“ d.d. Sarajevo, putem advokata g. Ešrefa Gracića i dr. Dennisa Gratza, na tekst „/Ne/očekivana veza između tajkuna i kartela – Šta je motiv Selimovića da štite narko-ubice“, objavljen 23.09.2011. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“. Žalba se odnosi na „kontinuirano, neprofesionalno i zlonamjerno krnjenje ugleda i časti tužitelja i njegove porodice“.

  Ishod: Žalba prihvaćena

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH razmotrila je žalbu na sjednici održanoj 05.11.2011. godine i donijela Odluku da su prekršeni Član 6 – Komentar, pretpostavka i činjenica i Član 10 – Osobe optužene za krivična djela Kodeksa za štampu BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.