G. Tarik Sadović - dnevni list "Dnevni avaz", 27.03.2011. II žalba

Štampa

27.03.2011.

G. TARIK SADOVIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“

ŽALBENIK:

G. Tarik Sadović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Dnevni avaz“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst "Na kupovinu automobila lani potrošeno gotovo 6,2 miliona KM"

DATUM OBJAVE:

22.11. 2010. godine.

Vijeće za štampu u BiH  primilo je žalbu g. Tarika Sadovića na stav  Vijeća za štampu u BiH da njegov tekst ne može biti razmotren jer ne spada u vremenski okvir u kojem Vijeće za štampu u BiH može razmatrati slučaj.

ISHOD: 

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu g. Tarika Sadovića jer je upućena nakon isteka žalbenog roka.

Odluka Žalbene komisije