Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Leo Pločkinić - dnevni list "Dnevni avaz", 03.02.2012.

  03.02.2012.

  G. LEO PLOČKINIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“

  ŽALBENIK:

  G. Leo Pločkinić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list „Dnevni avaz"

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Tekst "Za šta smo ginuli?"

  DATUM OBJAVE:

  03. februar 2012. godine

  Vijeću za štampu u BiH upućen prigovor g. Lea Pločkinića na tekst "Za šta smo ginuli?", objavljen 03.02.2012. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, u rubrici Komentar dana. Žalbenik navodi kako objavljeni tekst poziva na "nacionalnu i vjersku mržnju i netoleranciju".

  ISHOD:

  Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu i zaključila da Kodeks za štampu BiH nije prekršen.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.