Organizacija "Zdravo da ste" - dnevni list "Glas Srpske", 17.03.2010.

Štampa

17.03.2010.

ORGANIZACIJA "ZDRAVO DA STE" – dnevni list „GLAS SRPSKE“

ŽALBENIK:

Organizacija "Zdravo da ste"

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Glas Srpske“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst „Ministar Sadik Ahmetović i još 16 lica bludničili nad djevojčicom"

DATUM OBJAVE:

16.03.2010.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba povodom kršenja prava na privatnost i zaštitu, a u vezi otkrivanja identiteta žrtve seksualnog zlostavljanja.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 4a - Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti, Člana 9 - Privatnost i Člana 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH.

Odluka Žalbene komisije