Dr. Rado Savić - dnevni list "Glas Srpske", 08.04.2009.

Štampa

08.04.2009.

 

DR. RADO SAVIĆ – dnevni list „GLAS SRPSKE“


ŽALBENIK:

Dr. Rado Savić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list „Glas Srpske“

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

članak "Članovi komisije javno krali glasove"

DATUM OBJAVE:

06.04.2009.

Žalba na neobjavljivanje demantija u cijelosti u tekstu "Nisam davao novac za glasove" od 08.04.2009.

ISHOD:

 Samoregulacija: redakcija objavila demanti u skladu sa Kodeksom za štampu BiH