G Jovo Šinik dipl. pravnik - dnevni list "Glas Srpske", 15.04.2010.

Štampa

15.04.2010.

 

G. JOVO ŠINIK DIPL. PRAVNIK - dnevni list "GLAS SRPSKE"


ŽALBENIK:

G. Jovo Šinik

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

dnevni list "Glas Srpske"

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst "Šinik reketirao i tražio da glasamo za PDP"

DATUM OBJAVE:

12.04.2010.

Prigovor povodom objave teksta, uz zahtjev za slanjem materijala koje novinari imaju u posjedu, te slanja demantija svim sredstvima informisanja.

ISHOD:

Ad acta: žalbenik informisan da je redakcija “Glasa Srpske“ objavila korektno članak, te da nema obavezu slati materijale do kojih je došla, niti slati njegov demanti bilo kojem mediju.