Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne Skupštine BiH - dnevni list „Glas Srpske“, 10.01.2011.

  10.01. 2011.

  SEKTOR ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH – dnevni list „GLAS SRPSKE“

  ŽALBENIK:

  Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne Skupštine BiH

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  dnevni list „Glas Srpske“

  TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Tekst „Na sajtovima vijesti stare i više od godinu“

  DATUM OBJAVE:

  10. januar 2011. godine

  Vijeće za štampu u BiH  primilo je žalbu Sektora za odnose sa javnošću Parlamentarne Skupštine BiH, na članak „Na sajtovima vijesti stare i više od godinu“, objavljen 10.01.2011. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“.

  Sektor za odnose sa javnošću Parlamentarne Skupštine BiH, u dopisu  upućenom redakciji dnevnog lista „Glas Srpske“ i Vijeću za štampu u BiH, navodi: „Istina je, srećom, drugačija i to vaši cijenjeni čitatelji trebaju doznati - cjelokupan novoimenovani saziv Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine na našoj oficijelnoj web stranici "ispisan je" manje od dva sata nakon što je davanjem svečane izjave na konstituirajućoj sjednici prihvatio mandat.“

  U daljnjem tekstu navode: „Moguće je da vaša novinarka tog 30.11.2010. nije pratila te informativne emisije. Moguće je i da jeste ali je u međuvremenu zaboravila njihov sadržaj. Moguće je da joj je tokom pripreme za pisanje teksta zakazala internet konekcija. Ali, nije moguće da je ona pregledala našu web stranicu prije nego što je je sročila tekst na koji reagiramo.“

  ISHOD:

  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, objavljeno je Reagiranje žalbenika u izdanju „Glasa Srpske“ od 14.01.2011. godine pod naslovom „Imena su bila na sajtu“.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.