JKUP Komunalije, Velika Kladuša - Informativni TV kanal Al Jazeera Balkans, 06.08.2019.godine

Štampa

06.08.2019. 

JKUP KOMUNALIJE, VELIKA KLADUŠA - Informativni TV kanal AL JAZEERA BALKANS  

ŽALBENIK:

JKUP Komunalije, Velika Kladuša 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Informativni TV kanal Al Jazeera Balkans 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Raspad industrije u BiH: Agrokomerc“ 

DATUM OBJAVE:

26.05.2019.

Žalba na dokumentarni film objavljen na televizijskom kanalu Al Jazeera Balkans. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene u elektronskim medijima – radio i televizijskim stanicama.

Odluka Žalbene komisije