Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  RMU “BANOVIĆI” D.D. Banovići - Federalna televizija, 04.10.2019.godine

  04.10.2019. 

  RMU “BANOVIĆI” D.D. Banovići - FEDERALNA TELEVIZIJA

  ŽALBENIK:

  RMU “BANOVIĆI” D.D. Banovići 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Federalna televizija 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Emisija „Mreža“ 

  DATUM OBJAVE:

  30.09.2019.

  Žalba na sadržaj emisije „Mreža“.

  ISHOD:

  Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH ne postupa po žalbama na sadržaje objavljene u elektronskim medijima.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.