G. Tomislav Martinović, Parlament Federacije Dom naroda - Portal Bhrt.ba, 06.12.2019. godine

Štampa

06.12.2019. 

G. TOMISLAV MARTINOVIĆ, Parlament Federacije Dom naroda - portal BHRT.BA 

ŽALBENIK:

G. Tomislav Martinović, Parlament Federacije Dom naroda 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Bhrt.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Snimak Dnevnika 2 

DATUM OBJAVE:

29.11.2019.

Žalba na prilog u Dnevniku 2. 

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH ne postupa po žalbama na sadržaje objavljene u elektronskim medijima.