G. Tomislav Martinović, Parlament Federacije Dom naroda - Portal Bhrt.ba, 06.12.2019. godine

Štampa

06.12.2019.

G. TOMISLAV MARTINOVIĆ, Parlament Federacije Dom naroda - portal BHRT.BA  

ŽALBENIK:

G. Tomislav Martinović, Parlament Federacije Dom naroda 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Bhrt.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Političar – najunosnija profesija u BiH“ 

DATUM OBJAVE:

29.11.2019.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Političar – najunosnija profesija u BiH“. 

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst je uklonjen sa portala.